Pe această pagină vom descrie ceea ce puteți întâlni când vizitați biserica noastră și binecuvântările pe care le veți gusta.

Așteptăm să vedem ce va face Domnul și în viața ta!

 

Faceți clic pe cuvântul corespunzător pentru a vedea textul integral!

Iubirea lui Dumnezeu și a credincioșilor are un rol primordial în viață. Iubirea lui Dumnezeu este percepută odată cu renașterea sufletului uman. Este calea cea mai înaltă pe care Domnul nostru ne-a arătat-o. Iubiți-vă unii pe alții, a spus El la urma urmelor. Dar această iubire este autentică și fără ipocrizie, care are ca scop final pacea și binecuvântarea în societatea fraților. Adevărata iubire care umple și unește biserica lui Hristos se caracterizează prin sacrificiu de sine și slujire unul altuia.

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.
Ioan 13:15

Oamenii din biserică cred cu adevărat în existența lui Dumnezeu, cu toată inima lor, puterea și intelectul. Aceasta nu este o teorie filosofică sau o gândire doritoare. Există dovezi că credința în Numele lui Hristos poate duce la minuni și măreția cerului. La urma urmei, cum ar putea cineva să fie numit creștin fără a avea o credință absolută în Evanghelie?

Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.
Evrei 11:6

Fiecare viață umană este cuprinsă de greutate și tristețe. Realitatea în care trăim este dificilă, chiar și cu toate conforturile de care te poți bucura. De aceea Evanghelia lui Hristos dă speranță fiecărui suflet. În această biserică, speranța vieții veșnice ne dă puterea de a continua și este ancora sufletului nostru, care ne protejează în furtună. Așteptăm cu nerăbdare învierea morților care așteaptă fiecare persoană credincioasă la sfârșitul veacurilor.

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!
Romani 15:13

Biserica este creștină, ceea ce înseamnă că persoana onorată este Iisus Hristos. Niciun alt nume decât cel al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt nu este invocat. Oamenii sfinți ai lui Dumnezeu care au trăit în trecut sunt acum în cer și așteaptă învierea lor. Dar Hristos este deja înviat... și este prezent.

În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.
Faptele Apostolilor 4:12

Rugăciunea are putere! Știm asta de primă mână. În biserica noastră veți găși oameni care au experiențe personale despre cum Dumnezeu le-a auzit rugăciunea și le-a răspuns miraculos. De asemenea, în rugăciune găsim ocazia să-L slăvim pe Dumnezeu și să-L mulțumim pentru binecuvântările Sale. În Scriptură vedem că Domnul nostru petrecea noaptea în rugăciune, în genunchi. Deci, dacă Hristos însuși a îngenuncheat în fața Tatălui său, cu cât mai mult ar trebui noi să facem același lucru? De aceea, în momentul rugăciunii, ne veți găși în genunchi cu mâinile ridicate, dând slavă lui Dumnezeu! La porunca Evangheliei, surorile sunt chemate să-și acopere capul cu un batic în timpul rugăciunii și numai atunci.

Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Iacob 5:16

În biserica noastră, veți auzi Cuvântul lui Dumnezeu în greacă modernă simplă, astfel încât să poată fi înțeles de toată lumea. Este unul dintre elementele principale ale bisericii, întrucât suntem convinși că Cuvântul conține puterea lui Dumnezeu care-l poate salva pe om. Citim din și credem în Noul Testament, trăgând lecții și învățătura din Vechiul. Predicarea se face fără ezitare, ci este plină de iubire și încurajare. Predica duminicală durează între 35 și 45 de minute și are un mesaj specific din Biblie.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
2 Timotei 3:16-17

În fiecare duminică ne adunăm pentru Cina Domnului. Este cel mai important moment al săptămânii noastre, întrucât ne aflăm cu toții înaintea Dumnezeului nostru și primim de la masa Domnului, amintindu-ne jertfa lui Isus Hristos pentru noi. Hristos, cu o zi înainte să fie dat, cu puțin timp înainte, a tăiat pâinea nedospită și a împărțit-o discipolilor săi împreună cu vinul pe care îl avea în paharul lui. Apoi a instruit ca acest ritual să fie săvârșit în fiecare săptămână, iar noi îl urmăm cu fidelitate. Folosim pâine nedospită și vin roșu pe care il distribuim în pahare separate. Sfătuim oamenii care nu au fost încă integrați în trupul lui Hristos să se abțină, dar fără ca noi să-i împiedicăm.

Apoi, a luat pâine şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea”. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi”.
Luca 22:19-20

Biserica lui Hristos este locul în care Duhul Sfânt acționează și se manifestă asupra credincioșilor. Credem și avem experiența Botezului cu Duhul Sfânt, așa cum li s-a întâmplat apostolilor și credincioșilor primei biserici. Duhul lui Dumnezeu vine și locuiește în trupul creștinilor și se manifestă prin vorbirea în limbi. Puterea lui Dumnezeu este cea care umple omul și se roagă pentru el în limbi străine. Într-o manieră însoțitoare, Duhul Sfânt lucrează prin daruri spirituale cu care împodobește oamenii pentru slujirea Evangheliei. Daruri precum proro c ia, darul cuvântului de cunoştiinţă, darul tămăduirii, darul înfăptuirii minunilor, etc. Vizită lui Dumnezeu ne umple cu venerație.

În Ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.
Faptele Apostolilor 2:1-4

După slujbă, avem obiceiul să stăm împreună și să mâncăm mâncarea pe care credincioșii au pregătit-o de acasă și o aduc la biserică. În acel moment, pe lângă masa noastră, împărtășim bucuriile și durerile noastre, evenimentele vieții noastre și experiențele noastre cu Dumnezeu. Acest lucru ne unește și ne apropie pe toți unul de celălalt. La urmă urmei, suntem în casa Tatălui nostru și, ca frați, face sens doar să dorim să avem părtășie unul cu celălalt.

Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
Faptele Apostolilor 2:46-47

Închinarea noastră este definită prin simplitate. După standardele primei Biserici, veți observă că lăcășul de cult nu conține icoane sau alte elemente decorative. Considerăm că icoanele nu-și au locul în biserica lui Dumnezeu; venerarea icoanelor este o încălcare a Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece nu se deosebește de închinarea la idoli. Dumnezeu este viu și El este Spirit, deci nu este nevoie de icoane când El este viu și prezent!

Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
Romani 1:21-23

În biserica noastră slujitorii nu au aspectul preoților așa cum erau în Vechiul Testament. Ei poartă haine simple și nu se pot distinge de restul oamenilor. Sunt slujitori ai lui Hristos care încearcă să transmită mesajul lui Hristos semenilor lor. Apariția poporului lui Dumnezeu are un scop; să-L slăvească pe Dumnezeu.

Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
Romani 12:1

În biserica noastră, ÎI cântăm imnuri lui Dumnezeu ca colectiv. Toată lumea, cu orice har are de la Dumnezeu, participă la imn cu inima sa. Nu avem cântători sau instrumente muzicale dedicate pentru acompaniament, ci pur și simplu ridicăm vocea noastră către Tatăl.

Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos.
Efeseni 5:19-20

Vizitarea casei lui Dumnezeu este una dintre cele mai mari bucurii ale noastre. Locul de adunare al copiilor lui Dumnezeu nu este ca o bibliotecă în care există liniște extremă, ci un loc viu cu bucurie și binecuvântare.

Mă bucur când mi se zice; „Haidem la Casa Domnului!”
Psalmi 122:1

În fiecare primă zi a săptămânii ne aducem contribuția regulată. Contribuția este complet opțională și proporțională cu voința fiecăruia. Nu există așa ceva ca zeciuiala, dar cu toții oferim din ceea ce ne oferă Dumnezeu pentru nevoile Lucrării.

Cât priveşte strângerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei. În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte, acasă, ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.
1 Corinteni 16:1-2

În biserica noastră, am decis că slujitorii nu vor primi un salariu pentru niciun serviciu pe care îl oferă. Credem că toți ar trebui să muncim din greu în munca noastră, precum și în lucrarea lui Dumnezeu. Menținem lăuda Apostolului Pavel care a ales să predice Evanghelia fără plată, astfel încât banii să nu devină un obstacol în calea mântuirii oamenilor.

Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc şi să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie.
1 Corinteni 9:18

  • 11:00 Începe rugăciunea, care durează aproximativ 50 de minute.
  • 12:00 Slujba începe cu un imn către Dumnezeu și este urmată de un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu.
  • 12:45 Predică s-a încheiat, și este urmată de imnică și pregătirea mentală pentru Cina Domnului.
  • 12:50 Are loc Cina Domnului, la care participă credincioșii.
  • 13:10 Are loc rugăciunea pentru bolnavi.
  • 13:10 Se aduce contribuția regulată.
  • 13:20 Slujba este finalizată.
  • 13:30 Urmează masă iubirii
  • 15:00 Plecarea credincioșilor

 

Vă așteptăm cu bucurie să ne închinăm lui Dumnezeu împreună și să ne îndreptăm spre perfecțiune și Iubire!

Biserica Apostolică Liberă Penticostală (EAEP) din Bruxelles


Telefon:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adresa locaşului de închinare:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Program de funcţionare

Vineri: 20.30 - 21.30
Duminică: 11.00 - 12.30

Intrare liberă

În biserică puteți participa la predici gospel în limbile engleză, albaneză, franceză și română.