We willen dat ieder mens kennismaakt met Jezus Christus en hem ontvangt als zijn persoonlijke Redder.Ματθαίος 28:19-20 (Η αποστολή μας)

Mattheüs 28:19-20 (onze missie)

Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, leer hun alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot het einde van de wereld. Amen.*

Handelingen 2:38-39 (Wat moeten we doen?)

 En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. *

1 Johannes 2:25 - Openbaring 22:17 (De belofte van de Heer)

En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwig leven.*

En de Geest en de bruid zeggen: kom! En laat hij die het hoort, zeggen: kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.*

 

* De Nederlandse Bijbel die werd gebruikt voor alle alinea's/zinnen was de Herziene Statenvertaling (HSV Bijbel).

Vrij-Apostolische Kerk van Pinksteren (EAEP) in Brussel.


Telefoonnummer:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adres:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Dienst uren:

Vrijdag: 20.30 - 21.30
Zondag: 11.00 - 12.30

Gratis toegang

In de kerk kun je kijken naar de prediking van het Evangelie in het Engels, Albanees, Frans en Roemeens.