γάμος

Het huwelijk is de instelling die God Zelf heeft ingesteld toen Hij het eerste huwelijk in het paradijs tussen Adam en Eva sloot (Genesis 2:24). Het christelijk huwelijk wordt beschreven en werkt in overeenstemming met bijbelse principes. Het is de vereniging van een man en een vrouw (Mattheüs 19: 4-5).

In een christelijk huwelijk staat God niet toe dat een man veel vrouwen heeft en een vrouw veel mannen heeft. Hij voorziet geen echtscheidingen of homohuwelijk. Het huwelijk is de wederzijdse belofte en vereniging van het koppel voor God en voor heel hun leven.

Problemen in het huwelijk

Een perfect, probleemloos huwelijk bestaat niet. Alleen het huwelijk tussen Christus en Zijn kerk, zoals beschreven in Gods Woord, zal volmaakt zijn. Maar we kunnen ons huwelijk sterk en gezegend maken. Hoe?

Vraag Christus om te komen en dit huwelijk over te nemen.

Wat de Bijbel eerst suggereert, is dat het echtpaar Jezus Christus in hun leven heeft geplaatst. Hij is degene die de schakel wordt tussen het paar.« Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.»* (Psalm 127:1). Het is duidelijk dat hoe meer we God liefhebben en zoeken, hoe sterker ons huwelijk zal zijn.

Gezinsgebed en Bijbelstudie.

Deze twee dingen hebben een volledige invloed op de algehele gezondheid van uw huwelijk. Als u niet regelmatig met uw partner bidt en elkaar niet aanmoedigt en herinnert aan Gods Woord, moet u daar vandaag nog mee beginnen. Het is belangrijk voor een paar om geestelijk samen te groeien, omdat de Bijbel zegt: «Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn.»* (Efeze 5:31)

In het huwelijk moeten we elkaar liefhebben zoals Christus ons lief heeft

Hoeveel moet ik van mijn vrouw houden? De Bijbel geeft ons het antwoord. Zoveel als Christus de kerk liefhad, in de mate dat Hij Zichzelf ervoor opofferde. «Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,»* (Efeze 5:25)

Dus God verlangt van mannen dat ze hun vrouw liefhebben met deze tedere, onvoorwaardelijke, maar opofferende liefde, zoals die van Christus. Hij is ook degene die vrouwen vertelt hun echtgenoten te gehoorzamen en lief te hebben, net zoals de kerk Christus gehoorzaamt en liefheeft. «Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.»* (Efeze 5:24)

Met andere woorden, egoïsme en eigenbelang maken geen deel uit van een christelijk huwelijk, maar liefde en opoffering wel, zoals de Bijbel ons vertelt: «De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig,»* (1 Korinthe 13:4)

Wees eerlijk

Het behoeft geen betoog dat een gezond huwelijk een relatie is waar eerlijkheid en waarheid heerst. Een van de meest voorkomende oorzaken van echtscheiding zijn geheimen en leugens tussen het koppel.

Jesus Christus zegt: «en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.»* (Johannes 8:32). Het huwelijk dat God verheerlijkt, is het huwelijk dat gebouwd is op het fundament dat Christus de «Waarheid»* is. (Johannes 14:6). Vertelt u uw man of vrouw de hele waarheid? Is er iets dat je verbergt, of dat je nog moet zeggen?

laatste gedachten

Als u wilt dat uw relatie met uw partner verbetert, begin dan vandaag nog! Op eigen kracht kunnen we de gewenste verandering of verbetering niet realiseren. Maar God kan en zal het doen! Neem dus wat tijd voor uzelf en uw vrouw om samen te bidden en God te vragen u beiden van binnenuit te veranderen. Dan zal God onmiddellijk het goede werk beginnen en je zult al snel ongelooflijke veranderingen zien. Als en wanneer wij ons aan Hem opdragen, is Hij «nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,»* (Efeze 3:20)

 

* De Nederlandse Bijbel die werd gebruikt voor alle alinea's/zinnen was de Herziene Statenvertaling (HSV Bijbel).

Vrij-Apostolische Kerk van Pinksteren (EAEP) in Brussel.


Telefoonnummer:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Adres:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Dienst uren:

Vrijdag: 20.30 - 21.30
Zondag: 11.00 - 12.30

Gratis toegang

In de kerk kun je kijken naar de prediking van het Evangelie in het Engels, Albanees, Frans en Roemeens.