Το τριήμερο 17-19 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Πνευματική Σύναξη στην ΕΑΕΠ Βρυξελλών. Θα έχουμε την χαρά να περάσουμε αυτές τις ημέρες με εργάτες του Ευαγγελίου από Ελλάδα, Γερμανία και άλλες χώρες. Σας περιμένουμε με πολλή χαρά να περάσουμε μαζί αυτές τις ημέρες.

The last two years, the Lord Jesus Christ has been blessing us and every Sunday afternoon there is a gathering of reborn Christians where we praise God and study his word, the Bible.
The meeting is in The Hague in the Christian Lyceum Zandvliet (Bezuidenhoutseweg 40, 2594 AW HAAG) at 3 p.m.
With great joy we want to share this experience with other people who seek and love God.03)

Free Apostolic Church of Pentecost (FACP) in Brussels


Tel:+32 487 65 32 03
eaepbrussel@gmail.com
Address:
Hector Henneaulaan 144
1930 Zaventem

Service hours

Friday: 20.30 - 21.30
Sunday: 11.00 - 12.30

Free entrance

In the church you can attend gospel sermons in English, Albanian, French and Romanian language.